تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا(با رویکرد ارجاع تخصصی امور حقوقی و اداری) - توقیف منزل مسکونی مشترک بین زوجین بابت مهریه روزشمار آزمون وکالت
***
سوال
چنانچه ملك مسكونی به نحو اشاعه بین زوجین مشترك باشد وزوجه آنرا در قبال حقوق مالی توقیف نماید و به جهت حصول اختلاف راضی در ادامه تصرف زوج در آن ملك نباشد آیا زوج میتواند به استناد به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین بودن آن ملك قدرالسهم باشد با این لحاظ كه برابر قانون مدنی تصرف شریك در مال مشترك بدون اذن شریك فضولی خواهد بود و اینكه تصرف زوج با این وصف و به این استناد كه مسكن مورد نیاز ایشان قابلیت توجه و ترتیب اثر دادن را دارد یا خیر؟
پاسخ
ملك مشاع مشترك مسكونی بین زوج وزوجه بابت قدرالسهم زوج نمی تواند جزء مستثنیات دین تلقی شود چون جواز تصرفات هرشریك در ملك مشترك منوط به اذن وتوافق بین شركاست لذا توقیف و فروش آن بابت حقوق مالی زوجه مجاز است وجزو مستثنیات دین تلقی نمی شود.


تاریخ : سه شنبه 28 شهریور 1391 | 02:11 ب.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی مدبران حکیم | نظرات

  • paper | اس ام اس دون | ریه
  • دانلود آهنگ جدید