تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا(با رویکرد ارجاع تخصصی امور حقوقی و اداری) - عدم امضاء یكی از اعضاء هیات مدیره شرکت در تنظیم قرارداد وكالت موثر در مقام نمی باشد روزشمار آزمون وکالت
***

عدم امضاء یكی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وكالت  و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شركت در انتخاب وكیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد
 

شماره......

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی : آقای ...
موضوع شكایت و خواست : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و
شانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : شاكی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است ، اقامه دعوی و انتخاب وكیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره شركت سهامی است كه به موجب دادنامه شماره...۱۲/۳/۱۳۷۷ وكالت اینجانب از شركت .... ( سهامی خاص ) را كه براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، بشرح فوق صورت گرفته وكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده كه صرفنظر از موضوع شكایت و نتیجه رای موضوع قبول وكالت اینجانب به نحو مشروح مرقوم موردنظر و استناد است . حال آنكه شعبه اول دیوان در پرونده كلاسه .... بموجب دادنامه شماره ....وكالت اینجانب از شركت سهامی .......... را كه بر اساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح فوق صورت گرفته ووكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال كرده كه كلیه اوراق و اسناد تعهدآورباید به امضاء مدیرعامل و یكی دیگر از اعضای هیات مدیره برسدواساسا '' به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وكیل جهت اقامه دعوی توجهی نكرده و قرار رد شكایت را صادر كرده است . حال آنكه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قرارداد و اسناد تعهدآور شركت بوده كه از تفویض وكالت ونمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد . بنابراین بموجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان می نماید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نظر به مقررات قانون جاری و اساسنامه شركتهای تجاری درباب اختیارات مدیرعامل شركت وعنایت به اینكه اعضاء هیئت مدیره شركت سهامی خاص ....و شركت .. ....... ( سهامی عام ) حق انتخاب وكیل دادگستری را به مدیران عامل شركتهای مذكور تفویض كرده اند . عدم امضاء یكی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شركت در انتخاب وكیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد.
بنابراین دادنامه شماره .. مورخ .......شعبه......بدوی در حدی كه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادیتاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | 07:48 ق.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی مدبران حکیم | نظرات

  • paper | اس ام اس دون | ریه
  • دانلود آهنگ جدید